SmåA

SmåA

Småföretagarnas a-kassa (SmåA) är Sveriges största a-kassa för företagare.

Uppdrag: Workshop ”Så här bygger ni ett starkt varumärke”.

Uppdragsgivare: SmåA – www.smakassa.se

« Tillbaka