Sveriges Advokatsamfund

Sveriges Advokatsamfund

Sveriges Advokatsamfund är en privaträttslig sammanslutning för Sveriges ca 5 000 advokater.

Uppdrag: Kommunikativt koncept för annonser, banners och foldrar.

Uppdragsgivare: Sveriges Advokatsamfund – www.advokatsamfundet.se

« Tillbaka